Wie Zijn Wij

Over ons

Vanuit het fundament van ons geloof, Gods onfeilbaar woord, de Bijbel, willen wij ons laten bekrachtigen door de Heilige Geest, in het uitwerken van onze visie:

God dankzeggen, lofprijzen en aanbidden in geest en waarheid. En van daaruit de Grote Opdracht vervullen, door Zijn Woord te verkondigen. Mensen te onderwijzen, waardoor men Jezus Christus leert kennen en daardoor gezonde, volwassen christenen worden. Om dan hun roeping en bediening te gaan uitoefenen en leren, door de kracht van de Heilige Geest en samen te functioneren in het Lichaam van Christus.

Kernbegrippen uit deze visie:

  • Dankzegging, lofprijzen en aanbidding als levensstijl
  • Evangelisatie en Zending
  • Discipelschap
  • Functioneren als Lichaam van Christus

Multiculturele familiekerk

Zo willen wij een multiculturele familiekerk zijn, waarin wij,

  • God willen aanbidden met ons leven (het Grote Gebod, Matt. 22:37);
  • Zijn liefde willen geven aan elkaar (het Nieuwe Gebod, Joh. 13:34);
  • Zijn liefde willen geven aan de wereld (de Grote Opdracht – Matt. 28:19).

Met elkaar willen we een verkondigende gemeente zijn, naar ons voorbeeld, de gemeente in Antiochië , zoals beschreven staat in Handelingen 11:19-30. We willen daarbij de vijfvoudige bediening hanteren, zoals beschreven staat in Efeziers 4: 11-13. In balans tussen het hoofd en het hart : het soevereine werk van zowel de Heilige Geest als dat van Gods Woord.

Voorgangers-echtpaar

Noes en Carolien Lokollo

Noes en Carolien Lokollo zijn op 6 juni 1996 in de gemeente gekomen.

Noes Lokollo werd toen als voorganger ingezegend. Hij had toen de leiding overgenomen van onze eerste voorganger Frans Vaquier, die met pensioen ging.

Onze voorganger wordt bijgestaan door een team van diakenen  ( coördinatoren ), die de leiding hebben over de diverse werkgroepen en kringen.